Wereldwijd zeereservaten enige hoop voor herstel visstanden. Zeereservaten zijn noodzakelijk om de visstand te redden.
Groot BrittanniŽ realiseert het grootste zeereservaat in de wereld in de Indische Oceaan.
Mozambique heeft een groot zeereservaat voor haar kust, de Primeiras en Segundas, aangewezen als beschermd gebied. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het behoud en duurzaam beheer van het reservaat.

 
 
 

Ecosystemen staan op instorten. Grootschalige zeereservaten wenselijk

Instellen zeereservaten gaat veel te traag

Natuurbalans bepleit beschermde gebieden in zee, zeereservaten.

 
Zeereservaten nu!
Van de grillige kliffen in Bretagne, de zanderige kusten van BelgiŽ, Nederland, Duitsland en Denemarken tot de unieke fjorden bij Noorwegen: de Noordzee bruist van leven. Helaas is de Noordzee ernstig aangetast door de industriŽle visserij, vervuiling, scheepvaart en de winning van olie, gas, zand en grind.
Zeereservaten zijn onmisbaar om de zee te laten herstellen. Bron: greenpeace.nl


Groot zeereservaat aangewezen als beschermd gebied

Mozambique heeft een groot zeereservaat voor haar kust, de Primeiras en Segundas, aangewezen als beschermd gebied. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het behoud en duurzaam beheer van het reservaat.
Het beschermde gebied bestaat uit tien eilanden en is ruim 1 miljoen hectare groot. Het herbergt veel koraal en schildpadsoorten. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) werkt sinds acht jaar aan de bescherming van het gebied, omdat het bedreigd wordt door overbevissing, schadelijke visserij en infrastructurele ontwikkelingen. Het is voor de tweede keer in twee jaar tijd dat Mozambique zoín groot gebied als beschermd aanwijst.

Goed antwoord
Volgens het WNF is het beschermen van het gebied een goed antwoord op het verzoek aan de overheid van de lokale bevolking om hun voedselbronnen te beschermen. Het beschermen van Primeiras en Segundas draagt bij aan voedselzekerheid voor de lange termijn. Mozambique levert hiermee bovendien een belangrijke mondiale bijdrage aan het veiligstellen van de toekomst van de zeeŽn.

Robuust en divers
Het koraal in de archipel is de meest robuuste en meest diverse van het land. Het gebied is rijk aan mangroves, zeeleven, diepe onderwaterkloven en grote gebieden met zeegras. Het is een van de meest productieve en belangrijkste koraalriffen in de wereld, omdat het koraal geen last heeft van koraalbleking door koude stromen in het water.
Bron: wnf.nl

Grootschalige zeereservaten gewenst
21-06-2011
Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat zeereservaten de oplossing kunnen zijn voor de schrikbarende achteruitgang van de visgronden over de hele wereld. Zeereservaten zijn dringend nodig voor de bescherming van al het zeeleven en hun natuurlijke omgeving.

De naastgelegen visgronden hebben baat bij de zeereservaten doordat de volwassen en jonge vissen over de grenzen van het reservaat zwemmen en door de export van eieren en larven. Binnen de reservaten worden de populaties groter en de individuele dieren leven langer, worden groter en ontwikkelen een verhoogd potentieel voor de voortplanting.

Ook sterk migrerende soorten, zoals haai, tonijn, marlijn, zeilvis en zwaardvis kunnen van zeereservaten profiteren, indien die reservaten worden gevestigd op plaatsen waar deze soorten op dit moment erg kwetsbaar zijn, zoals broed- en paaigronden of bij verzamelplaatsen als onderzeese bergen.

Grootschalige zeereservaten zijn gebieden die gesloten zijn voor al het onttrekkend gebruik, zoals visvangst en mijnbouw en voor vuilstortactiviteiten. Binnen deze gebieden kunnen kernzones liggen, waar helemaal geen menselijke activiteit is toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld zones die als wetenschappelijk referentiegebied dienen of waar de natuurlijke omgeving en de inheemse soorten bijzonder gevoelig zijn.
Bron: http://oceans.greenpeace.org/nl/onze-oceanen/zeereservaten

http://www.duurzaamverder.nl/mens-en-dier/mensen/428-zeereservaten-noodzaak-zeepaarden-in-actie.html

Britten verbieden visvangst in grootste reservaat ter wereld
2-04-2010
Groot-BrittanniŽ heeft gisteren het grootste zeereservaat ter wereld geopend. Rond de Chagos-archipel in de Indische Oceaan komt er een verbod op visvangst. Zo willen de Britten de vissoorten en koralen rond de eilanden beschermen.

Chagos bestaat uit 55 eilandjes en is Brits bezit. David Miliband, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, kondigde het verbod op visvangst in de zee rond de eilanden aan. De regio moet open worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Voorts moeten de koraalriffen en de naar schatting 60 bedreigde soorten rond de archipel beschermd worden.

De beslissing van Groot-BrittanniŽ valt best indrukwekkend te noemen, want in ťťn klap is de oppervlakte beschermd oceaangebied in de wereld zo verdubbeld. Het nieuwe reservaat is dan ook het grootste ter wereld. Eťn van de eilanden, Diego Garcia, lenen de Britten aan de Verenigde Staten voor een militaire basis. Maar die zou geen hinder ondervinden van de maatregel.

Great Barrier Reef
Milieugroepen zijn in de wolken over het zeereservaat. Ze geloven dat Chagos op termijn even belangrijk kan worden als het Great Barrier Reef in AustraliŽ of de Galapagos-eilanden. "Bijna driekwart van de planeet bestaat uit water, maar verrassend genoeg is bijna niets beschermd", zegt Jay Nelson van Global Ocean Legacy aan Msnbc. De aandacht voor onze oceanen is dan ook redelijk nieuw, maar het is minstens even hard nodig als natuurbescherming op het land.

In het water rond Chagos zouden zo'n duizend vissoorten leven. Er wonen 33 soorten vogels en 175.000 zeeschildpadden komen zich er voortplanten. Het vorige grootste zeereservaat ter wereld lag rond HawaÔ.

Legerbasis
Toch bestaat er nog controverse rond het reservaat. De Amerikaanse legerbasis op Diego Garcia blijft een doorn in het oog van activisten. Tussen 1967 en 1973 moesten de bewoners naar Mauritius verhuizen voor de basis. "Het zeereservaat is een belangrijke stap naar een betere en duurzame toekomst voor Chagos. Maar ook de rechten van de inwoners zijn belangrijk en dus moet de legerbasis sluiten", klinkt bij Willie MacKenzie van Greenpeace.
Bron: DeMorgen.be

Greenpeace biedt virtueel zeereservaat aan
30-09-2009
"Een uitstekend initiatief om jullie belang voor de bescherming van de Noordzee op deze manier te benadrukken." Dat zei minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij het in ontvangst nemen van een virtueel zeereservaat. Milieuorganisatie Greenpeace bood het virtuele reservaat aan om de oproep tot het oprichten van echte zeereservaten kracht bij te zetten.

Het virtuele zeereservaat bestond uit een landkaart met daarop de handtekeningen van bijna dertigduizend Nederlanders die afgelopen zomer virtueel een vierkante kilometer Noordzee hebben geclaimd. De milieuorganisatie wil dat minister Verburg het geclaimde gebied omzet in een echt reservaat dat de zee weer gezond moet maken. Volgens Greenpeace is het afsluiten van een deel van de Noordzee de enige mogelijkheid om de visstand en de natuur in de Noordzee te redden.

Natura 2000-gebieden
Minister Verburg gaf Greenpeace ook nog iets terug: een landkaart met daarop de vijf gebieden op de Noordzee die de minister in december 2008 bij de Europese Commissie heeft aangemeld als Natura 2000-gebied. Deze gebieden zijn Doggersbank, Klaverbank, Friese Front, Noordzeekustzone 2, en Vlakte van de Raan. "Laten we met elkaar de Noordzee gaan beschermen en de visserij gaan verduurzamen", stelde minister Verburg voor. Om haar oproep kracht bij te zetten zette de minister haar handtekening op de kaart met Natura-2000 gebieden.
Bron: minlnv.nl

Zeereservaten
15-06-2009
In zeereservaten wordt de onderwaternatuur echt met rust gelaten. Hier mogen dus geen schadelijke activiteiten zoals zand- en grindwinning en visserij plaatsvinden. Zo krijgt de zeenatuur de kans om te herstellen van overbevissing, bijvangsten en vernietiging van leefgebieden op de zeebodem.

Het rijke zeeleven en het gehele ecosysteem krijgen de kans zich hier te ontwikkelen en daardoor kunnen ze zich ook beter aanpassen aan klimaatverandering.
http://www.greenpeace.nl/campaigns/oceanen-2/zeereservaten
http://www.greenpeaceweb.org/zeereservaten/

Greenpeace claimt zeereservaten in de Noordzee
Claim je eigen stuk zeereservaat in de Noordzee
'Greenpeace roept iedereen op om een vierkante kilometer virtueel zeereservaat te claimen, voor een gezonde zee. Kom in actie en zet je handtekening onder het pleidooi aan de politiek. Roep Visserij-minister Verburg op om de eerste echte zeereservaten in te stellen.'
http://www.greenpeace.nl/news/greenpeace-claimt-zeereservate


Niet langer treuzelen met zeereservaten
25-09-2008
Zullen onze achterkleinkinderen nog wilde vis eten en in zee zwemmen? Of laten we geplunderde zeeŽn aan hen na, waarin kwallen en krabben de plaats van vissen hebben ingenomen? In navolging van visserijbiologen en Greenpeace luidt nu ook de Europese Commissie de noodklok: de Europese vissersvloot vangt twee tot drie keer te veel vis.

Daardoor dreigt 80 procent van de Europese visbestanden uitgeput te raken. De situatie is onhoudbaar. Daar wil eurocommissaris Borg de Europese visserijministers, die maandag over het probleem van overbevissing vergaderen, van doordringen. Het zijn deze ministers die, onder druk van de visserslobby, jaar op jaar te hoge visquota vaststellen en nalaten om de vissersvloot te verkleinen.

Het roer moet om naar een duurzame visserij, met een gezonde visstand waarvan alleen de natuurlijke aanwas wordt weggevangen. Vissen moeten de tijd krijgen groot te worden en nakomelingen te krijgen. De huidige vangst valt vaak tegen omdat de vissen kleiner en schaarser worden. Vissers verdienen daardoor steeds minder aan hun zware werk. Het beŽindigen van de overbevissing is niet alleen goed voor de vis en het zeemilieu, maar ook voor de toekomst van de visserij.

Dat de vis echt op kan raken, leert het voorbeeld van de kabeljauw in het noordwesten van de Atlantische Oceaan. Hoewel al lang duidelijk was dat de kabeljauw in de gevarenzone zat, wierpen Canadese vissers keer op keer het net uit, met steeds grotere trawlers. Er moest immers brood op de plank komen. Aan het eind van de vorige eeuw was er vrijwel geen kabeljauw meer over en raakten de vissers werkloos. Dit voorbeeld leert dat we de toekomst van de visserij niet aan de vissers kunnen overlaten. Voor het behoud van de vis is een vooruitziende overheid nodig. Inmiddels heeft Canada zeereservaten ingesteld. Wateren waar niet gevist mag worden en waar ook geen zand of grind mag worden gewonnen. Het ecosysteem krijgt er de kans te herstellen. Ook de vissers hebben zich neergelegd bij deze beperkingen. Hoe meer vissen er in de zeereservaten bij komen, hoe hoger het aantal dat buiten de beschermde gebieden op duurzame wijze kan worden gevangen.

Ook binnen de Europese Unie (EU) zijn afspraken gemaakt om zeegebieden te beschermen. Nederland moest die gebieden al in 1995 aanwijzen, maar de regering treuzelt nog steeds. Daarmee schendt de regering niet alleen het ecologische belang van de Noordzee, maar ook het economische belang van de visserijsector.

De Deense regering heeft al wel actie ondernomen. Door het afzinken van grote natuurstenen reconstrueert zij een rif waarvan in het verleden de stenen zijn opgevist. De EU droeg 2,3 miljoen euro bij aan deze vorm van natuurbescherming. Boten kunnen in het gebied nog steeds blijven varen.

Op het Sylt Buitenrif, een deel van het Duitse continentale plat waar veel Nederlandse vissers de bodem omploegen met zware netten, heeft Greenpeace vergelijkbare stenen op de zeebodem neergelegd Ė zonder subsidie Ė om een symbolisch zeereservaat te scheppen. De coŲrdinaten van dit gebied gaf de actiegroep braaf door aan de vissers. Voor CDA-europarlementariŽr Cornelis Visser maakt dat niet uit. Hij eist sancties van de Europese Commissie om 'dit soort levensgevaarlijke praktijken' te beŽindigen. Hopelijk laat eurocommissaris Borg zich niet afleiden door deze ketelmuziek en concentreert hij zich op het werkelijke probleem: de overbevissing en de vertraging bij het instellen van zeereservaten. Duitsland heeft het Sylt Buitenrif tot beschermd gebied bestempeld, maar laat na schadelijke activiteiten als de bodemvisserij te verbieden. Nederland is nog minder ver. CDA-minister Verburg heeft nog altijd geen zeereservaten ingesteld. Deze laksheid veroorzaakt de clash tussen de visserijsector en milieuclubs. Het zou het CDA sieren als het echt werk ging maken van haar slogan 'Morgen begint vandaag'. Als we vandaag niet doen wat nodig is, treffen we morgen een lege zee aan.

Kathalijne Buitenweg is lid van het Europees Parlement voor GroenLinks.

Bron: De Gelderlander
http://www.insnet.org/nl/insnl_opinions.rxml?id=23379&photo=90&title=Niet%20langer%20treuzelen%20met%20zeereservaten
 

Geef de Noordzee een stem!

Stichting De Noordzee lanceert een nieuwe website: www.noordzee.nl/geefjestem. Op deze site is informatie te vinden over 10 bijzondere gebieden op de Noordzee, in woord ťn beeld. De website roept bezoekers op de Noordzee een stem te geven in politiek Den Haag, want de bijzondere gebieden moeten zo snel mogelijk beschermd worden.

De Noordzee is een bijzonder natuurgebied dat bescherming verdient. Al jaren is bekend welke gebieden Nederland aan wil melden onder Natura 2000. Helaas is de overheid liever lui dan moe. Vůůr 1 september moest onze overheid gebieden aanmelden bij Europa. Deze deadline is echter stilletjes verschoven naar 1 januari 2009.

Bovendien wil Nederland, naast delen van de Kustzee, maar drie gebieden op volle zee beschermen. Volgens Stichting De Noordzee is dit onvoldoende: "zowel voor het beschermen van de Noordzee, als voor het voldoen aan de internationale verplichtingen die Nederland heeft," aldus Sytske van den Akker, projectleider mariene ecologie. "De Nederlandse overheid heeft zich zelf via internationale afspraken aan het beschermen van gebieden op zee gecommiteerd. Internationaal moeten de gebieden een samenhangend netwerk gaan vormen. De gebieden die Nederland nu wil aanwijzen vormen nog niet zo'n netwerk."

Op de Ďgeefjestemí-site roept Stichting De Noordzee iedereen op de bewoners van de zee een handje te helpen door Den Haag te laten weten dat beschermde gebieden op de Noordzee belangrijk zijn. De website neemt de bezoekers bovendien mee naar de 10 gebieden met extra bijzondere natuur. De Noordzee is ver weg en moeilijk bereikbaar, waardoor weinig mensen kunnen genieten van het natuurschoon. In woord, foto en video worden de onzichtbare gebieden en haar bewoners getoond.

Help mee! Laat weten dat natuurgebieden op zee nķ beschermd moeten worden. Ga naar www.noordzee.nl/geefjestem en geef de Noordzee een stem in politiek Den Haag.

De Natuurbalans 2008 pleit voor betere bescherming Noordzee
11-09-2008
De vervuiling in de Noordzee is minder geworden, maar de natuur van de Noordzee staat nog steeds onder zware druk. Delen van de Noordzee moeten beschermd worden, om de natuur te helpen herstellen, en de visserij moet verduurzamen. Dat staat in de Natuurbalans 2008, die vandaag is aangeboden aan minister Verburg. Stichting De Noordzee juicht het rapport toe.

De Natuurbalans 2008, opgesteld door Planbureau voor de Leefomgeving, stelt dat het huidige beleid van de Nederlandse overheid niet voldoende is om aan de Europese eisen voor natuurbehoud te voldoen. Bovendien moet er een goede ruimtelijke planning op de Noordzee komen, om de verschillende gebruiksfuncties op zee een plek te geven en de natuur te behouden. De nieuwe Waterwet en de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn hiervoor de aangewezen instrumenten. Deze bieden namelijk de mogelijk meer sturing te geven aan ontwikkelingen op zee dan de Nota Ruimte en het IBN2015.

Volgens de Natuurbalans is het noodzakelijk om voldoende ruimte re reserveren voor een internationaal samenhangend netwerk van beschermde zeegebieden. Wellicht zijn daarnaast voor bepaalde diersoorten corridors nodig. Stichting De Noordzee sluit zich geheel aan bij deze conclusies van de Natuurbalans. De Nederlandse overheid moet nog dit jaar beschermde gebieden aanmelden bij de EU.

Bovendien wil Nederland, naast delen van de Kustzee, maar drie gebieden buiten de 12 mijls zone beschermen. Volgens Stichting De Noordzee is dit onvoldoende. Zo wil de Nederlandse overheid de Centrale Oestergronden niet aanmelden als beschermd gebied, terwijl dit juist een gebied is waar de noordkromp voorkomt. Dit langlevende schelpdiersoort wordt in de Natuurbalans genoemd als een van de bijzondere bewoners van de Noordzee, die beschermd moeten worden.

Alle gebieden in de Noordzee die zich nog kenmerken door een rijk bodemleven en andere natuurwaarden moeten zo snel mogelijk beschermd worden. Dit helpt bij het herstellen van biologische variatie in zee. En dat is belangrijk, een gezond ecosysteem kan zich namelijk beter weren tegen negatieve invloeden, zoals vervuiling en klimaatverandering.

De Natuurbalans constateert verder dat de afstemming tussen visserijbeleid en natuurbeleid onvoldoende is. "De beleidsdocumenten van het ministerie van LNV over visserij- en natuurbeleid laten nog nauwelijks een integrale visie zien op de zeevisserij in natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn of worden grote delen van de zoute wateren wel aangewezen als Natura-2000 gebied." Hoogste tijd dus dat de directies Visserij en Natuur gezamenlijk komen tot concrete maatregelen in samenspraak met de vissers en de natuurbeweging.
Bron: http://www.noordzee.nl/actueel_artikel.php?contentID=102

Zeereservaat

Vissersboot voor de kust van Goeree op de plaats waar een zeereservaat zal worden ingesteld. Een zeereservaat is een gebied, voorlopig zonder nationale of internationale juridische status, waar gebruiksfuncties die een negatieve invloed hebben op de marine waarden, worden beperkt of verboden. In Nederland is de discussie rondom dit begrip in volle gang door het voornemen voor de kust van Zuid-Holland en Zeeland in de zogenaamde Voordelta een zeereservaat in te stellen. Dit zeereservaat dient dan ter compensatie van het verlies aan natuurwaarden door de aanleg van de Maasvlakte-2.

Het begrip wordt ook door Greenpeace gebruikt. Deze organisatie streeft naar het instellen van 17 zeereservaten in de Noordzee en de Oostzee, waaronder gebieden als de Doggersbank, het Skagerrak en de Waddenzee.
Bron: wikipedia

Het zeereservaatsinitiatief van Greenpeace
In rapport ĎRescuing the North and Baltic Seas: Marine reserves - a key toolí, signaleert Greenpeace verschillende bedreigingen voor de natuurwaarden in de Noordzee en Oostzee:

de visserij wordt beschouwd als de belangrijkste bedreiging. Overbevissing heeft geleid tot het nagenoeg verdwijnen van bepaalde commerciŽle vissoorten. Bijvangsten (soorten die onbedoeld in de netten komen) vormen een groeiend probleem en bepaalde vangsttechnieken zijn zeer schadelijk voor de biodiversiteit op de bodem van de Noordzee en de Oostzee
Na de activiteiten van de visserij vormt de vervuiling met alle mogelijke soorten huishoudelijk en industriŽel afvalwater een ernstig probleem
eutrofiŽring veroorzaakt overmatige algengroei
de vervuilende werking van geloosd scheepsafval
Omdat de natuur in het algemeen en de visbestanden in de Noordzee en de Oostzee in het bijzonder dientengevolge ernstig achteruit zijn gegaan, acht Greenpeace de instelling van zeereservaten nodig. Greenpeace definiŽert een zeereservaat als volgt:

Grote oppervlakten zeewater die afgesloten worden voor alle mijnbouwactiviteiten, voor alle visserij-activiteiten en voor het lozen van alle vormen van afval. Bepaalde delen binnen deze zones worden zelfs voor elke menselijke activiteit tot verboden gebied verklaard. Het betreft gebieden die dienen als referentiezones voor het doen van wetenschappelijke waarnemingen of gebieden met extreem gevoelige leefgebieden. Sommige delen gelegen binnen de kustzone kunnen opengesteld worden voor kleinschalige, niet-destructieve vormen van visserij, een en ander binnen de ecologische randvoorwaarden. Verondersteld wordt dat de betrokken lokale gemeenschappen zich volledig achter deze randvoorwaarden stellen. (zie p.15 uit het rapport 'Rescuing the North and Baltic Seas: Marine reserves - a key tool',juli 2004)

Zeereservaat voor de Belgische kust
In de zomer van 2006 is voor de Belgische kust bij Heist een gebied van ongeveer 7 vierkante kilometer uitgeroepen tot zeereservaat. Activiteiten als vissen en recreatief varen met motorboten zijn niet langer toegestaan. Dit zeereservaat vormt een ecologisch geheel met het al bestaande strandreservaat Baai van Heist.

Sylter Buitenrif

Het Sylter Buitenrif is een deel van de Noordzee voor de kust van het Duitse Sylt. Het is een beschermd natuurgebied.

In augustus 2008 kwam het gebied prominent in het nieuws omdat Greenpeace er rotsblokken in zee gooide. Door dit te doen, wil Greenpeace voorkomen dat er op het Sylter Buitenrif met boomkorvisserij gevist wordt. Het uiteindelijke doel van Greenpeace is van het gebied het eerste zeereservaat van de Noordzee te maken.

Zeereservaten nu!
Van de grillige kliffen in Bretagne, de zanderige kusten van BelgiŽ, Nederland, Duitsland en Denemarken tot de unieke fjorden bij Noorwegen: de Noordzee bruist van leven.

Helaas wordt de Noordzee ernstig bedreigd door de industriŽle visserij, vervuiling, scheepvaart en de winning van olie, gas, zand en grind. Zeereservaten zijn onmisbaar om deze bedreigingen tegen te gaan.
http://www.greenpeace.nl/reports/zeereservaten-nu

Zeereservaten maken ecosystemen weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering
Greenpeace rapport 'triggert' debat over beschermen van oceanen


International ó Onze oceanen en zeeŽn verkeren in een gevaarlijke situatie. De gezondheid van onze zeeŽn en oceanen is aangetast door overexploitatie en vervuiling. De gevolgen van dit niet-duurzame gebruik worden nog verergerd door de effecten van klimaatverandering.

Het is van essentieel belang dat we, naast onze inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en niet-duurzame praktijken van oceaangebruik te beŽindigen, de weerstand van de ecosystemen op zee opbouwen en dat we ons inzicht in de gevolgen van klimaatverandering op de ecosystemen vergroten.

Zeereservaten: dubbele winst
Het nieuwe Greenpeace-rapport 'The Heat is On' gaat hier uitgebreid op in. Deskundigen zijn het erover eens dat het instellen van zeereservaten zal helpen om de vispopulaties weer op niveau te krijgen, maar ook om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.
http://oceans.greenpeace.org/nl/nieuws/zeereservaten-helpen-tegen-gev

Zeereservaten

Tussen 2006 en 2012 moet Nederland, volgens Europese en mondiale verplichtingen, beschermde gebieden aanwijzen op de Noordzee. Voor de selectie en het beheer van deze gebieden zijn richtlijnen opgesteld door de EU en in het OSPAR verdrag. Vanaf 2012 moeten deze natuurreservaten deel gaan uitmaken van een wereldwijd netwerk van natuurgebieden.

In de Nota Ruimte worden de volgende vijf gebieden aangemerkt als te beschermen gebieden met bijzondere ecologische waarde: de Kustzone, het Friese Front, de Centrale Oestergronden, de Klaverbank en de Doggersbank. In het beheerplan Noordzee 2015 wordt dit plan verder uitgewerkt.

Greenpeace vindt dat de reservaten er snel moeten komen en dat in totaal 40% van de Noordzee natuurreservaat moet worden. Tijdens een actie in augustus 2004 hebben actievoerders de Doggersbank symbolisch afgezet met boeien. Hierbij probeerden de actievoerders de vissers het vissen te beletten. De vissers zien reservaten niet als oplossing, maar pleiten voor een tijdelijk visverbod in gebieden op het moment dat er veel bijvangst wordt gevangen.

Zeereservaten enige hoop voor herstel visstand

Inktvis bewijst economische belang zeereservaten
19 - 12 - 2006

Visstanden kunnen opmerkelijk snel herstellen als een bepaald zeegebied tijdelijk beschermd wordt tegen bevissing. Tijdelijke bescherming is essentieel voor de Afrikaanse lokale economie.

Dat stellen maritieme wetenschappers naar aanleiding van een onderzoek naar de inktvisstand in Afrika.

Rond het eiland Madagaskar in de Indische oceaan is een bepaald zeegebied gedurende zeven maanden afgeschermd tegen de visserij. In die periode verdertienvoudigde het aantal inktvissen terwijl het totale gewicht van de dieren met de factor 25 toenam.

Het herstel van de visstand verbaasde zelfs de onderzoekers van Blue Ventures, een natuurbeschermingsorganisatie. 'Beschermde zeegebieden zijn niet alleen van belang voor het overleven van soorten, maar ook voor een duurzame en winstgevende lokale visserijsector', aldus directeur Alasdair Harris tegenover persbureau Reuters.
Bron: http://www.oneworld.nl/index.php?page=1&articleId=9827

Wat is biologische vis

Bed and Breakfast op de waddeneilanden

Stichting Duurzaam Verder. Een duurzame samenleving, duurzame projecten

Ekozine, het E-zine over een duurzame samenleving

Duurzame visserij is een belangrijk antwoord op overbevissing en bijvangst.

 

Stichting duurzaam Verder

Deze domeinnaam is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl